Raport ESPI 5/2019

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. 

Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

·Jednostkowy raport roczny za 2018 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. opublikowane zostaną w dniu 30 kwietnia 2019 r.

·Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. opublikowany zostanie w dniu 30 maja 2019 r.

·Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. opublikowany zostanie w dniu 30 września 2019.

·Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. opublikowany zostanie w dniu 29 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

·na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 oraz za II kwartał 2019 r.

·na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2019 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

·na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe