Raport ESPI 6/2019

Temat: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem.
Na wyznaczonym Zgromadzenia Wierzycieli głosowanie nie odbyło się z powodu nie doręczenie wszystkim wierzycielom kart do głosowania nad propozycjami układowymi, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 3/2019. Sąd wyznaczył na dzień 25.04.2019 roku. nowy termin Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.