Raport ESPI 7/2019

Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne – zmiana dnia układowego wraz z przesunięciem terminu głosowania

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) podjął decyzję o zmianie dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, o którym informował w Raporcie Bieżącym nr 2/2019. Nowy dzień układowy został wyznaczony na 01.03.2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje o przesunięciu terminu głosowania na dzień 26.04.2019 roku.

Podstawa prawa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne