Raport ESPI 8/2019

Temat: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej 

Zarząd CUBE.ITG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informacje o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Kalety, Pana Sławomira Sokołowskiego oraz Pani Jolanty Światek-Kozłowskiej. Wskazani członkowie Rady Nadzorczej nie podali przyczyny rezygnacji z pełnionej funkcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe