Raport ESPI 9/2019

Temat: Podpisanie porozumienia z bankami przez Cube.ITG S.A. oraz spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym przez Emitenta oraz spółkę zależną, tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji („DTP”) porozumienia z bankiem Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach, na mocy którego banki te wyraziły zgodę na objęcie ich wierzytelności układem w ramach toczących się postepowań restrukturyzacyjnych Emitenta i spółki DTP oraz zobowiązały się do głosowania za propozycjami układowymi Emitenta i spółki DTP. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje kwoty wierzytelności objęte porozumieniem z :
– Cube.ITG S.A. wynoszące dla Getin Noble Bank S.A. 37 717 335,29 zł, a dla ING Banku Śląskiego 30 130 951,49 zł,
– Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji wynoszące dla Getin Noble Bank S.A. 39 728 349, 96 zł, a dla ING Banku Śląskiego 25 642 011,06 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.