Raport ESPI nr 14/2019

Temat: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd CUBE.ITG S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2019r. powziął informacje o złożonych rezygnacjach z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Pawła Ciesielskiego z powodów osobistych oraz przez Panią Iwonę Kołowacik, która przyczyny nie wskazała

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe