Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące struktury akcjonariatu oraz kapitału zakładowego według stanu na dzień 27.03.2017 r.


 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy wynosi: 19 887 694,00 PLN