• 16 września 2009 

Debiut na NewConnect (pod nazwą Microtech International SA). Debiut spółki nie był poprzedzony emisją nowych akcji. Do obrotu zostały wprowadzone akcje serii A.

  • 18 września 2012 

Wprowadzenie do obrotu 74.155.917 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.

  • 14 grudnia 2012  

W związku ze zmianą firmy spółki Microtech International SA (MIC) na CUBE.ITG SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą CUBEITG i symbolem CTG.

  • 5 lutego 2013

Wprowadzenie do obrotu 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki.

  • 1 kwietnia 2014 

Zmiana rynku notowań z NC na GPW. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A (2.548.560 akcji), B (74.155.917 akcji) i C1 (90.000 akcji) spółki.

  • 7-24 listopada 2014

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki. 11 listopada 2014 r. zarząd KDPW podjął uchwałę, na mocy której określił, dzień 24 listopada 2014 r. jako dzień wymiany 76.794.470 akcji Spółki. Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany określono 14 listopada 2014 r. W dniu wymiany zmiana została wartość nominalna akcji Spółki z 0,20 zł na 2,00 zł, zaś akcje w posiadaniu akcjonariuszy zostały scalone w stosunku 10:1.

  • 22 grudnia 2015

Wprowadzenie do obrotu 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki.