Zgodnie z raportem bieżącym nr34/2014 z dnia 11 listopada 2014 r. zarząd KDPW podjął uchwałę, na mocy której określił, dzień 24 listopada 2014 r. jako dzień wymiany 76.794.470 akcji Spółki. Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany określono 14 listopada 2014 r. W dniu wymiany zmiana została wartość nominalna akcji Spółki z 0,20 zł na 2,00 zł, zaś akcje w posiadaniu akcjonariuszy zostały scalone w stosunku 10:1. W związku z procesem wymiany, zgodnie uchwałą Zarządu GPW – podjął uchwałę dotyczącą zawieszenia obrotu akcjami Spółki od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. (włącznie). Obrót akcjami został wznowiony 25 listopada 2014 r.
Poniżej prezentujemy notowania akcji spółki CUBE.ITG na głównym parkiecie GPW. Jednocześnie informujemy, że podstawowe źródło notowań giełdowych stanowią strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

NOTOWANIA ARCHIWALNE

 

BIEŻĄCY KURS AKCJI