W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych

Skonsolidowane dane finansowe

 

Najważniejsze wskaźniki (na koniec okresu)