26
Wrz

Raport ESPI 32/2018

Temat: Odstąpienie od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2018 roku Zarządca jednostki zależnej – Data Techno Park Sp. z o.o....
więcej
19
Wrz

Raport ESPI 31/2018

Temat: Zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego Treść raportu: Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki złożył w dniu 19 września 2018 roku zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26...
więcej
19
Wrz

Raport ESPI 30/2018

Temat: Złożenie do Sądu propozycji układowych Treść raportu: Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki złożył w dniu 19 września 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań Spółki. Propozycje układowe przewidują...
więcej
07
Wrz

Raport ESPI 29/2018

Temat: Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec spółki.      Spółka Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuję, iż w dniu 5 września 2018r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowienie tut. Sądu z dnia 23...
więcej
08
Sie

Raport ESPI 21/2018/K

Temat: Treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji z dnia 26 czerwca 2018r. – korekta CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 21/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. („ZWZ”) w związku ze skorygowaniem omyłek i otrzymaniem wypisu aktu notarialnego. Dokonane...
więcej
06
Sie

Raport ESPI 28/2018

Temat: Informacja Emitenta o braku publikacji raportów bieżących o numerach 25/2018 oraz 26/2018 Zarząd Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 02.08.2018 r. dotyczącemu złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postanowienia sanacyjnego Emitenta. Powyższy raport otrzymał numer 27/2018, natomiast poprzedza go...
więcej
02
Sie

Raport ESPI 27/2018

Temat:  Złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta Zarząd Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. złożył wniosek o doręczenie mu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego sygn....
więcej
26
Lip

Raport ESPI 24/2018

Temat: Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta Zarządca Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. (sygn. akt VIII GRs 10/17) umorzył postępowanie sanacyjne Spółki. Postanowienie nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje zażalenie. W ustnym uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził między...
więcej
26
Cze

Raport ESPI 23/2018

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2018 obradujące Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §17 pkt. 2 Statutu Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: – Panią Iwonę Kołowacik do...
więcej
1 2 3 4 5 59