ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT QI 2019

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za I kwartał 2019 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

GK_Cube.itg_s.a.__rozszerzony_skonsolidowany_raport_QI_2019_30.05.2019_201905301590983276