SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018

(zgodnie z §60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł.

Data przekazania : 2019-04-30

Skonsolidowane_SF_GK_Cube.ITG_S.A._za_2018_

Sprawozdanie_Zarzadu_-_Grupy_Cube.ITG_S.A._za_2018r

Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._201904301415508948