Temat: Sprawozdania Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

 

Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. zwołanemu na dzień 27 czerwca 2019 r., tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_i__wynikow_oceny_sytuacji_Spolki_CUBE__201906271317831237