Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r

Zarząd CUBE.ITG S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. (ZWZ) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia nastepujących punktów porządku obrad: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12. Nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do poszczególnych uchwał.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Protokol_ZWZ_CUBE.ITG_S.A_z_dn_27.06.2019_roku_201906270627419474

Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_201906270627419474

Sprawozdanie_Zarzadu_-_Grupy_Cube.ITG_S.A._za_2018r_201906270627419474

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_i__wynikow_oceny_sytuacji_Spolki_CUBE__201906270627419474

Skonsolidowane_SF_GK_Cube.ITG_S.A._za_2018_201906270627419474

Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_201906270627419474

Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._201906270627419474