Umowa ramowa z Centralnym Ośrodkiem Informatyki zawarta

8 czerwca 2017 r.  została podpisana umowa pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki i Cube.ITG  (wśród pięciu zwycięskich oferentów) na dostarczenie kompetentnej i doświadczonej kadry do obszaru IT.

Na mocy podpisanego dokumentu Cube.ITG zapewni COI zasoby ludzkie do obszaru IT przez okres 36 miesięcy. W przetargu o wartości 116 mln zł wzięło udział dwanaście firm z branży IT. Kluczowym elementem wyboru piątki dostawców były możliwości rekrutacyjne firmy oraz stawka godzinowa zatrudnionego pracownika.

– Chcieliśmy zabezpieczyć odpowiednie zasoby kompetencji we wszystkich obszarach, w których działamy. Konieczność skorzystania z zewnętrznych zasobów ludzkich wynika ze specyfiki projektów prowadzonych przez Centralny Ośrodek Informatyki. Będziemy łączyć doświadczenie i wiedzę naszych pracowników etatowych z energią pracowników pozyskanych w ramach outsourcingu personalnego – powiedziała Monika Jakubiak, dyrektor COI, cytowana przez dziennik „Rzeczpospolita” (cytat za www.coi.gov.pl).

Na mocy postanowień ramowej umowy, COI może udzielać zamówień do kwoty 116,1 mln zł brutto, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.