Temat:Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. W związku z koniecznością dokonania planu podziału środków pochodzących z sprzedaży nieruchomości przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019) głosowanie zostało przesunięte na dzień 26 września 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.