Zmiany w Zarządzie Cube.ITG

Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu Cube.ITG S.A., wiodącego dostawcy rozwiązań IT i usług data center, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z racji innych planów i obowiązków zawodowych. Rada Nadzorcza Spółki na najbliższym posiedzeniu – rozpatrzy na to stanowisko kandydaturę Marka Girka, obecnie Wiceprezesa i głównego Akcjonariusza.
Paweł Witkiewicz obowiązki Prezesa Zarządu będzie pełnił do końca 2016 r. Jego zamierzeniem jest kontynuacja relacji i współpracy ze Spółką, dlatego będzie ubiegał się o zostanie Członkiem Rady Nadzorczej Cube.ITG.

– Cube.ITG to Spółka o solidnych podstawach i wielu możliwościach dalszego rozwoju. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udało nam się wspólnie wiele osiągnąć. Dzięki udanemu przejęciu firmy Data Techno Park, rozszerzyliśmy świadczone usługi o segment data center i big data. To wydarzenie o znaczeniu milowym w historii Cube.ITG, które – jak wierzę – w kolejnych latach jeszcze bardziej może przyspieszyć wzrost Grupy. Z drugiej strony, ostatnie kwartały dla naszej dotychczasowej działalności integratorskiej również były pozytywne – tu organicznie wzmacniamy naszą pozycję rynkową wśród klientów komercyjnych, przede wszystkim finansowych, gdzie kluczowymi czynnikami współpracy są kompetencje i posiadane doświadczenie – powiedział Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu Cube.ITG S.A.

Paweł Witkiewicz z branżą IT jest związany od 1998 r. Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki piastuje od 12 czerwca 2015 r. W tym okresie Cube.ITG istotnie zwiększyła skalę prowadzonego biznesu, dynamicznie poprawiła wyniki finansowe i umocniła swoją pozycję rynkową. W minionym roku Spółka przejęła firmę Data Techno Park, co rodzi szansę na wejście Cube.ITG do grona europejskich wiodących podmiotów świadczących usługi w technologii ICT (transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, Paas, Iaas, FaaS) i data center. DTP oprócz oferty szeregu specjalistycznych usług doradczych, dysponuje największym w Europie Środkowej (5 tys. m2) centrum przetwarzania danych o poziomie niezawodności TIER3, ulokowanym we Wrocławiu.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., Cube.ITG w ujęciu skonsolidowanym osiągnął 68,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy wynikach EBITDA i netto na poziomach odpowiednio 25,1 oraz 9,4 mln zł. Sprzedaż Grupy w stosunku do ubiegłego roku spadła 32% – co wynika ze spowolnienia skali zamówień ze strony administracji publicznej. Z kolei wszystkie kategorie zysków istotnie wzrosły – m.in. wynik EBITDA o 198% i netto – o 150%. To skutek konsolidacji wysokomarżowej działalności DTP oraz -w ramach wcześniejszego biznesu Cube.ITG – rezygnacji z niskomarżowej sprzedaży licencji obcych i usług serwisu rozproszonego na rzecz wyżej marżowych usług i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań.

O Spółce
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie, retail i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.
Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.
W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.
Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.